Uslovi i Pravila Korišćenja

Pravila i Uslovi za Korisnike:

  • Sadržaj oglasa se mora odnositi isključivo na računarske delove i ciljne grupe oglašavačkog web mesta. (što je suprotno od piraterije, oružja, droge i drugih stvari zabranjenih zakonom.)
  • Da bi korisnik koristio servis, mora posedovati email i validan/aktivan broj telefona.
  • Korisnik je dužan da unese tačne podatke u svom nalogu, kao i prilikom postavljanja oglasa, i da odgovara za netačnost istih.
  • Strogo su zabranjene slike i tekst provokativnog, erotskog i nasilničkog ponašanja što nije u skladu sa oglašavanjem ovog web mesta.

Sve suprotno od gore navedenog prouzrokovaće brisanje korisničkog naloga.

Pravila i Uslovi „Polovni Računari“:

  • Polovniracunari.rs je oglašavačko online mesto koje služi samo, i isključivo kao posrednik u oglašavanju.
  • Polovniracunari.rs ima odgovornost prema korisničkom nalogu i tehničkim problemima web mesta koje korisnik prijavi.
  • Ovaj oglašavački online prostor ne odgovara za međuljudske odnose prilikom obavljene kupovine ili prodaje, jer ne poseduje zakonsku i sudsku izvršivost.